Vòi Rửa bát Konox

- 15%

Vòi rửa bát Konox Kn1909

4,139,500 ₫

4,870,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1909
(Chrome PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox 1226BG

3,357,500 ₫

3,950,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1226BG
(Inox 304 xử lý đánh bóng)
(nóng lạnh rút dây)
Mua hàng
- 15%

Void rửa bát Konox KN 1337

3,102,500 ₫

3,650,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1337
(Chrome PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox Kn1206

1,938,000 ₫

2,280,000 ₫

Model: Kitchen faucet KN1206
(Chrome PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N
)

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox Kn1205

2,091,000 ₫

2,460,000 ₫

Model: Kitchen faucet KN1205
(Chrome PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox Kn1618

3,128,000 ₫

3,680,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1618
(Chrome PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox Kn1209

3,306,500 ₫

3,890,000 ₫

Model: Kitchen faucet KN1209
(Chrome PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox KN 1902

3,527,500 ₫

4,150,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1902
(Chrome PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox KN1905

3,357,500 ₫

3,950,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1905
(Brushed Nickel PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox 1901C

3,272,500 ₫

3,850,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1901C
(Chrome PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)
Chức năng 2 chế độ nước

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox 1901N

3,612,500 ₫

4,250,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1901N
(Brushed Nickel PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)
Chức năng 2 chế độ nước

Mua hàng
- 15%

Vòi rửa bát Konox KN1901B

3,612,500 ₫

4,250,000 ₫

Model: Pull down faucet KN1901B
(Brushed Nickel PVD Finish)
(Hợp kim đồng tiêu chuẩn CW617N)

Bh 3 năm

Mua hàng